Sejarah Debian: Pertama Kali Diperkenalkan Oleh Ian Murdock

Sejarah Debian: Pertama Kali Diperkenalkan Oleh Ian Murdock

Sejarah Debian: Pertama Kali Diperkenalkan Oleh Ian Murdock

Sejarah Debian: Pertama Kali Diperkenalkan Oleh Ian Murdock